Lw?w - bezcenn? ksi?g? historii

Zapraszamy do zwiedzania Lwowa, z jego niepowtarzalnym klimatem oraz niezliczonymi i pi?knymi zabytkami architektonicznymi! Je?eli zabytki nazywaj? kamiennymi stronicami historii, wtedy Lw?w jest bezcenn? ksi?g?, kt?rej ka?da cz??? i akapit - ka?da dzielnica i uliczka, kryje w sobie g??bi? wiedzy, tajemnic, legend... Ksi?ga owa wype?niona jest histori?, niekiedy smutn?, a nawet tragiczn?; niekiedy weso?? i szcz??liw?, ale zawsze ciekaw? i wart? poznania. Ka?da pojedy?cza strona obszernej ksi?gi pod tytu?em Lwi Gr?d jest warta szczeg?lnej uwagi.

Unikalno?? zg??biania tej "ksi??ki", w kt?rej lektur? zanurzymy si? z Pa?stwem za po?rednictwem wycieczek po Lwowie, polega na tym, ?e mo?na b?dzie dotkn?? ka?dej "literki" na jej "stronach" i w tym samym miejscu prze?y? emocje, kt?re prze?ywali bohaterowie opowie?ci w niej zawartych.

W czasie wycieczek zwr?cimy Pa?stwa uwag? na najciekawsze wpisy w tej "ksi?dze" - poka?emy Lw?w z r??nych stron, ukazuj?c jak wielkie historyczne wydarzenia, tak i historie zwyk?ych ludzi, kt?rzy tworz? jego klimat. Uplataj?c opowie?ci w wianuszek wiedzy i emocji, robimy wszystko, by w czasie wycieczki po Lwowie Pa?stwo przyjemnie sp?dzali czas i zawsze wspominali te prze?ycia z sentymentem.

Zapraszamy do zapoznania si? z ow? "lektur?"!

Zapraszamy do Lwowa!

temp.glowna 1temp.glowna 2temp.glowna 3

Joomla templates
Joomla inotur picma