Krzemieniec - miasto rodzinne Juliusza Słowackiego – „Gdzie po dolinach Ikwa płynie, Gdzie góry błękitnieją mrokiem, A miasto dzwoni nad szmernym potokiem...”. Zwiedzimy w Krzemieńcu: jedyne na świecie muzeum Juliusza Słowackiego, ulokowane w domu jego dziadków; Liceum krzemienieckie z kościołem w którym był ochrzczony mały Juliusz; były kościół franciszkański, ruiny zamku na Górze królowej Bony, z której widać piękną panoramę Krzemieńca. Możemy wziąć udział we mszy w kościele św. Stanisława wewnątrz którego znajduje się piękny pomnik J.Słowackiego.

W czasie wycieczki zwiedzimy również najstarszy klasztor katolicki na tych terenach – zbudowany na skale, cudem ocalały w wirze przerażającej historii, bogaty w cuda i legendy; 
Przerwa na kawe i na deser lokalny (kuchnia mikro-regionalna).
Poczajów – prawosławne sanktuarium Maryjne patriarchatu moskiewskiego, niegdyś ufundowane dla wspólnopty greckokatolickiej przez Mikołaja Potockiego.

Joomla templates
Joomla inotur picma