Krzemieniec-miasto Juliusza Słowackiego

Krzemieniec - miasto rodzinne Juliusza Słowackiego – „Gdzie po dolinach Ikwa płynie, Gdzie góry błękitnieją mrokiem, A miasto dzwoni nad szmernym potokiem...”. Zwiedzimy w Krzemieńcu jedyne na świecie muzeum Juliusza Słowackiego ulokowane w domu jego dziadków.

Liceum krzemienieckie z kościołem, w którym był ochrzczony mały Juliusz, były kościół franciszkański, ruiny zamku na Górze królowej Bony, skąd widać piękną panoramę Krzemieńca. Możemy wziąć udział we mszy św. w kościele pw. św. Stanisława, wewnątrz którego znajduje się piękny pomnik J.Słowackiego.

W czasie wycieczki zwiedzimy również najstarszy klasztor katolicki na tych terenach – zbudowany na skale, cudem ocalały w wirze przerażającej historii, bogaty w cuda i legendy. 
Przerwa na kawę i na deser lokalny (kuchnia mikroregionalna).
Poczajów – prawosławne sanktuarium Maryjne patriarchatu moskiewskiego, niegdyś ufundowane dla wspólnoty greckokatolickiej przez Mikołaja Potockiego.

Cena: 
Czas trwania: 
ok. 12 godz.
Wstępy: 
około 15 zł od osoby.
Długość trasy: 
380 km.