Lwów-stolica Królestwa

Po pierwszym rozbiorze Polski w roku 1772. Lwów okazał się pod władzę Monarchii Habsburgów (Austrii) przekształconej roku 1804 w Cesarstwo Austrii. Od roku 1849 Galicja uzyskuje status kraju koronnego o nazwie Królestwo Galicji i Lodomerii, a w 1861 roku otrzymuje szersze autonomie z sejmem i sodem we Lwowie, który staje się stolicą Galicji.

Po utworzeniu monarchii dualistycznej Austro-Wegier w 1867 roku, Galicja pozostaje w składzie cesarstwa Austrii będąc jej największym krajem koronnym. Lwów jako stolica Królestwa Galicji i Lodomerii prężnie się rozwija. W czasie wycieczki zobaczymy budynek sejmu krajowego oraz wiele innych budowli i ulic z wyżej wspomnianego okresu historycznego, będę to uczelnie, kasyno, budowle administracyjne oraz kamienice i palący prywatne. Najciekawsze z nich zwiedzimy od wewnątrz.

Cena: 
Czas trwania: 
ok. 3 godz.
Wstępy: 
około 7 zł od osoby.